Czynności notarialne

Umowa majątkowa małżeńska

W chwili zawarcia małżeństwa na mocy prawa zostaje ustanowiona wspólnota majątkowa obojga małżonków. Jest to podstawowy ustrój majątkowy, który można zmienić wyłącznie na drodze sporządzonej umowy. Może ona zarówno rozszerzyć wspólnotę majątkową, jak również ją rozgraniczyć bądź ustanowić rozdzielność majątkową.

Do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej koniecznie są:

  1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
  2. dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).

Do góry