Notariusz Częstochowa

Notariusz Justyna Włodarczyk

Kanclaria Notarialna
Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 42

Naprzeciwko ZUSu.
Bezpłatny parking dla klientów kancelarii.

W ramach prowadzonej działalności Kancelarii Notarialnej notariusz JUSTYNY WŁODARCZYK, oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania  czynności notarialnych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z zasadami  etyki zawodowej notariusza.

 W Kancelarii Notarialnej uzyskacie Państwo wszelkie informacje dotyczące dokumentów i danych,  które niezbędne są do dokonania czynności notarialnych, wysokości wynagrodzenia notariusza,  należnych podatków i opłat sądowych, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Notariusz Częstochowa

Czynności notarialne

Opłaty notarialne

Notariusz Częstochowa

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 42

naprzeciwko ZUSu.
bezpłatny parking dla klientów kancelarii!