Akt notarialny sprzedaży nieruchomości – wymagane dokumentyDo sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości notariusz będzie wymagał następujących dokumentów:
1. Dokumentu tożsamości sprzedającego i kupującego - notariusz będzie potrzebował dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, który pozwoli mu potwierdzić tożsamość sprzedającego i kupującego.
2. Dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości - notariusz będzie potrzebował dokumentu potwierdzającego, że sprzedający jest właścicielem nieruchomości i ma prawo do jej sprzedaży. Może to być na przykład akt notarialny poprzedniej transakcji, umowa darowizny, umowa dzierżawy, a także odpis z księgi wieczystej nieruchomości.
3. Odpisu z księgi wieczystej - notariusz będzie musiał uzyskać odpis z księgi wieczystej nieruchomości, aby potwierdzić jej stan prawny, w tym to, czy na nieruchomości nie ma hipoteki, zastawu lub innych obciążeń.
4. Potwierdzenia zapłaty podatku - notariusz będzie wymagał dokumentu potwierdzającego zapłatę wymaganego podatku od sprzedaży nieruchomości. W Polsce jest to podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Dodatkowo, notariusz może poprosić o dostarczenie innych dokumentów, które mogą być potrzebne do przeprowadzenia transakcji, takich jak dokumenty dotyczące warunków sprzedaży lub umów ostatecznych. W każdym przypadku notariusz dokładnie wyjaśni, jakie dokumenty są wymagane i jakie dodatkowe kroki należy podjąć, aby transakcja została przeprowadzona prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa.

Słowo kluczowe:

Akt notarialny sprzedaży nieruchomości dokumenty Częstochowa