Kancelaria Notarialna to instytucja

w której notariusze wykonują swoją pracę.

Jest to zwykle spółka cywilna, która zapewnia notariuszom niezbędne środki do wykonywania ich pracy oraz umożliwia zorganizowanie profesjonalnego biura. Kancelarie notarialne są prowadzone przez notariuszy, którzy są w niej wspólnikami lub pracownikami.

W kancelarii notarialnej notariusz zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem aktów notarialnych, czyli dokumentów, które poświadczają prawdziwość podpisów, treści i faktów zawartych w dokumentach. Notariusz w kancelarii notarialnej może także wykonywać inne czynności notarialne, takie jak np. przeprowadzanie postępowań spadkowych, czynności związanych z nieruchomościami czy wykonanie czynności egzekucyjnych.

Kancelarie notarialne mają swoje siedziby w różnych miejscach, zwykle w miastach, a ich obszar działania jest określony przez izby notarialne, do których należą notariusze z danej kancelarii. W kancelariach notarialnych zatrudniani są także pracownicy administracyjni i sekretarki, którzy pomagają w przygotowywaniu dokumentów i obsłudze klientów.

Słowo kluczowe:

Kancelaria Notarialna Częstochowa