Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym

który pełni wiele ważnych funkcji na rzecz społeczeństwa. Oto kilka z nich:

1. Łączy ludzi w umowy i dokonuje ich potwierdzenia - notariusz sporządza akty notarialne, w których potwierdza, że strony w pełni zrozumiały i wyraziły swoją wolę co do treści umowy. W akcie notarialnym notariusz również potwierdza autentyczność podpisów i dokumentów przedstawionych przez strony.
2. Odpowiada za autentyczność dokumentów - notariusz poświadcza autentyczność dokumentów, w tym aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, a także innych dokumentów, takich jak pełnomocnictwa, umowy kupna-sprzedaży nieruchomości czy spadki.
3. Dokonuje czynności związanych z obrotem nieruchomościami - notariusz dokonuje czynności związanych z obrotem nieruchomościami, w tym sporządza umowy kupna-sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy darowizny, a także umowy o dożywocie.
4. Przeprowadza postępowania spadkowe - notariusz przeprowadza postępowania spadkowe, w tym sporządza testamenty, dziedziczenia ustawowe, a także poświadcza umowy dziedziczenia.
5. Wykonuje czynności egzekucyjne - notariusz może wykonać czynności egzekucyjne na podstawie nakazu sądowego, w tym zająć rachunek bankowy, zablokować środki na koncie lub wystawić egzekucyjne wezwanie do zapłaty.

Funkcje notariusza są istotne w życiu każdego obywatela i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnych transakcji i umów.

Słowo kluczowe:

Notariusz Częstochowa