Czynności notarialne

to czynności prawne dokonywane przez notariusza na podstawie prawa i na rzecz osób fizycznych oraz prawnych. Czynności te mają na celu zabezpieczenie interesów stron, a także zapewnienie im bezpieczeństwa i pewności prawa.

Do podstawowych czynności notarialnych należą m.in.:
1. Poświadczanie podpisów – notariusz potwierdza, że podpis na dokumencie został złożony przez daną osobę.
2. Poświadczanie treści dokumentów – notariusz poświadcza, że treść dokumentu jest zgodna z oryginałem lub z złożoną przez strony treścią.
3. Sporządzanie aktów notarialnych – notariusz sporządza dokumenty, które mają formę aktu notarialnego, takie jak umowy, testamenty, pełnomocnictwa, czy też akty poświadczenia dziedziczenia.
4. Przeprowadzanie licytacji – notariusz przeprowadza licytacje nieruchomości lub innych przedmiotów, na rzecz osób fizycznych lub prawnych.
5. Udzielanie porad prawnych – notariusz udziela porad prawnych związanych z czynnościami, które może wykonywać w swoim charakterze.

Czynności notarialne są prowadzone na podstawie odrębnych przepisów prawa, które regulują ich zakres i sposób ich wykonywania. W Polsce notariusz jest funkcjonariuszem publicznym i prowadzi swoją praktykę na podstawie odrębnej ustawy.

Słowo kluczowe:

Czynności notarialne Częstochowa