Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymaga zwykle sporządzenia aktu notarialnego.

Notariusz będzie potrzebował od sprzedającego lub darczyńcy oraz kupującego lub obdarowanego pewnych dokumentów, aby przygotować akt notarialny.

W przypadku sprzedaży lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu notariusz będzie potrzebował m.in.:
1. Dokumentu tożsamości sprzedającego/darczyńcy i kupującego/obdarowanego - notariusz będzie potrzebował dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, który pozwoli mu potwierdzić tożsamość stron.
2. Dokumentu potwierdzającego posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - notariusz będzie potrzebował dokumentu, który potwierdza, że sprzedający/darczyńca ma prawo do zbycia/przekazania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
3. Dokumentu potwierdzającego stan prawny nieruchomości - notariusz będzie musiał uzyskać dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości, w tym aktualny odpis z księgi wieczystej.
4. Potwierdzenia zapłaty podatku - notariusz będzie wymagał dokumentu potwierdzającego zapłatę wymaganego podatku od sprzedaży/darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
5. Umowy sprzedaży/darowizny - notariusz będzie potrzebował umowy sprzedaży lub darowizny, która określi warunki transakcji, takie jak cena, termin płatności, czy rodzaj własności.
Notariusz Częstochowa dokładnie wyjaśni, jakie dokumenty są wymagane w konkretnym przypadku i jakie dodatkowe kroki należy podjąć, aby transakcja została przeprowadzona prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa.

Słowo kluczowe:

Notariusz Częstochowa Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu