Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą wymaga zwykle sporządzenia aktu notarialnego.

Notariusz będzie potrzebował od sprzedającego lub darczyńcy oraz kupującego lub obdarowanego pewnych dokumentów, aby przygotować akt notarialny.
.
W przypadku sprzedaży lub darowizny lokalu z księgą wieczystą, notariusz będzie potrzebował m.in.:.
1. Dokumentu tożsamości sprzedającego/darczyńcy i kupującego/obdarowanego - notariusz będzie potrzebował dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, który pozwoli mu potwierdzić tożsamość stron..
2. Odpisu z księgi wieczystej - notariusz będzie musiał uzyskać aktualny odpis z księgi wieczystej lokalu, aby potwierdzić jej stan prawny, w tym to, czy nie ma na nim hipoteki, zastawu lub innych obciążeń..
3. Dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu - notariusz będzie potrzebował dokumentu potwierdzającego, że sprzedający/darczyńca jest właścicielem lokalu i ma prawo do jego sprzedaży/darowizny. Może to być na przykład umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, umowa ostateczna lub akt notarialny poprzedniej transakcji..
4. Potwierdzenia zapłaty podatku - notariusz będzie wymagał dokumentu potwierdzającego zapłatę wymaganego podatku od sprzedaży/darowizny lokalu. W Polsce jest to podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)..
5. Dokumentów dotyczących nieruchomości - w niektórych przypadkach notariusz może poprosić o dostarczenie innych dokumentów, takich jak dokumenty dotyczące warunków sprzedaży/darowizny, umowy ostatecznej, umowy dzierżawy, a także dokumentów związanych z ewentualnymi ograniczeniami w użytkowaniu lokalu, np. umowa o dożywocie lub umowa najmu.

Notariusz dokładnie wyjaśni, jakie dokumenty są wymagane w konkretnym przypadku i jakie dodatkowe kroki należy podjąć, aby transakcja została przeprowadzona prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa.

Słowo kluczowe:

Notariusz Częstochowa Sprzedaż Lub Darowizna Lokalu Z Księgą Wieczystą