Zgodnie z obowiązującym prawem notariusz dokonuje wszelkich czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy szczególne okoliczności nie pozwalają na przeprowadzenie procedury właśnie w ten sposób.

Chociaż samo pojęcie szczególnych okoliczności nie zostało zdefiniowane, nie oznacza to, że notariusz może swobodnie go interpretować. W związku z tym nie jest możliwe wykonywanie czynności notarialnych poza kancelarią podyktowane wyłącznie wygodą czy chęcią. 2§ art. 3 z Ustawy o notariacie wyraźnie wskazuje, że taki proces może się odbywać ze względu na charakter sprawy – np. jeśli konieczna będzie obecność notariusza na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

O szczególnych okolicznościach możemy także powiedzieć wówczas, kiedy zły stan zdrowia klienta umożliwia jego obecność w kancelarii. Jeśli notariusz zostanie wezwany do spisania testamentu, może wykorzystać prawo do wykonania czynności notarialnej poza miejscem pracy, ponieważ tego wymaga określona sytuacja.

Przeprowadzenie wszelkich procedur bezpośrednio w kancelarii gwarantuje bezwzględne bezpieczeństwo dla obu stron. To dlatego warto umówić się na spotkanie na miejscu i wówczas dopilnować wszelkich formalności.

W razie pytań – także tych dotyczących możliwości przyjazdu notariusza do klienta – warto skontaktować się z Kancelarią Notarialną i omówić wszelkie szczegóły.